Community Development

 

Akron-Main
670 W. Exchange Street
Akron, Ohio 44302
330-253-8806Akron- East
550 S. Arlington Rd.
Akron, Ohio 44306

330-696-2484

 

Barberton
105 5th Street SE - Suite 1A
Barberton, Ohio 44203
330-848-0557

 

Springfield
1367 Doty Drive
Akron, Ohio 44306
330-784-3301